(Version 1.0)

Installationsanvisning: När du klickar på knappen laddas filen LandingScore.apk ner till din Androidenhet och sparas i Nerladdningar den kan även synas i Meddelanden. Leta rätt på LandingScore.apk filen på din Androidenhet och klicka på den så startar installationen.

Kort programbeskrivning: Landing Score är en resultatinmatningsapp att användas under en landningstävling/träning. Under pågående tävling/träning matar du in var och ens landningsresultat allt efter som. Efter avslutad tävling/träning kan du direkt i appen avläsa resultatet och även exportera resultatet till en Excelfil eller till en fil anpassad för inläsning i PFCM.

Så använder du Landing Score:
När du startar appen visas denna skärm. Det är hr du registrerar och editerar deltager Deltagrskärm med en deltager Det är här du registrerar landningarna
Det första du behöver göra är att registrera deltagare, det gör du genom att på menyn i övre högra hörnet välja Deltagare. Klicka på Ny och ange Startnummer, Namn, Klubb och Flygplans registrering, du hoppar till nästa fält genom att klicka på Nästa på tangentbordet eller i nästa fält på skärmen. När alla uppgifter är ifyllda klicka på Klar på tangentbordet eller Spara på skärmen. Fortsätt tills alla deltagare är registrerade. Det går även att läsa in en deltagarefil från PFCM. Klicka då på Import från PFCM, leta rätt på filen och klicka på Öppna. En importerad fil måste rättas upp vad gäller å ä ö. Dubbel klicka på den deltager som skall rättas och gör dina rättningar klicka på Näst – Klar eller Spara.

För att registrera en landning klickar du på den Box där deltagaren landade. Om landningen sker i Box B eller C måste du också ange antal meter. I övriga boxar visas antal prickar direkt. Innan du klickar på Ok markera ev. Onormal eller Övrigt, det finns även en ruta för fritext. När allt är markerat och skrivet klicka på Ok. Nästa deltagare är klar för att registreras.