QGIS

 

QGIS är det kartprogram som används för att skapa tävlingskartor för i första hand Precisionsflyg.