Ultimate Download


Ultimate Download är ett program för att kunna ladda ner färdspår ur GPS baserade logers och spara spåret i en fil. Filen går sedan att utvärdera i olika kartprogram.

Klicka på Ladda ner för att ladda ner eller installer Ultimate Download version 6.x

OBS! Licenskoden är ändrard för alla KSAK-M klubbar från och med ver. 5.7

Programmet är begränsat till 10 ner laddningar/konverteringar om du inte har en giltig licens. Om du tillhör en KSAK-M klubb är licensen gratis. Det går även att köpa en licens.

Om du vill köpa en licens eller få den licenskod som gäller för KSAK-M klubbar så följer du instruktionerna i programmet.